Ik organiseer een actie

Fantastisch dat u een actie wil opzetten voor Hart voor Research Aalst! Neem voor de ondersteuning gerust contact op met Maggy Kuppens via maggy.kuppens@olvz-aalst.be of op nummer 053 72 44 39.

Opbrengsten van gedane acties zijn steeds welkom op rekeningnummer BE72 2930 0274 1216 van de vzw Cardiovascular Research Center Aalst, met vermelding “actie <naam van de actie>”.