Hart-en-vrouwEen gezond hart voor vrouwen

Hart-en-Vrouw

Elk jaar sterven meer dan 4 miljoen Europeanen door hart- en vaatziekten. Dit is de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. Ook in België zijn ziekten aan het hart of de bloedvaten nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak. Meer dan de helft van die slachtoffers zijn vrouwen. En toch worden vrouwen vaak onderbehandeld als het om hartproblemen gaat.

Vrouwen in het Hartcentrum OLV Aalst?

Cardiologie is wereldwijd nog steeds hoofdzakelijk een mannelijke specialisatie. De vervrouwelijking van de cardiologen in België gebeurt slechts met mondjesmaat. Het Hartcentrum OLV Aalst is duidelijk een buitenbeentje in de cardiologische wereld met maar liefst 3 vrouwelijke cardiologen in zijn staf. Niet onbelangrijk aangezien uit internationale studies blijkt dat vrouwen vaak onderbehandeld worden op gebied van hartproblemen. Dit is een opmerkelijk fenomeen in tijden van emancipatie en spitstechnologie in de medische zorgverlening.

Hartproblemen manifesteren zich vaak anders bij vrouwen dan bij mannen. Daardoor worden de problemen bij vrouwelijke patiënten vaak onderschat of blijven ze onopgemerkt. Nochtans zijn hart- en vaataandoeningen momenteel de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Het belang van preventie, correcte diagnostiek en behandeling van vrouwen staat daarom hoog op de agenda van het Hartcentrum OLV Aalst. Met de vrouwelijke staf zetten we actief in op deze problematiek.

Chemotherapie redt levens, maar verzwakt vaak het hart

Een op 9 vrouwen krijgt tijdens haar leven borstkanker. Dat maakt van borstkanker met grote voorsprong de meest voorkomende kanker in ons land. Borstkanker ontstaat doordat cellen in de borst zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen.

Voor borstkankerpatiëntes is chemotherapie vaak de enige optie. Een combinatie van geneesmiddelen probeert dan de kankercellen te vernietigen via verschillende mechanismen. De behandeling is het effectiefst als de kankercellen op verschillende fronten tegelijk aangevallen worden. Chemotherapie richt zich daardoor niet alleen tegen de kankercellen, maar tast ook gezonde cellen aan, zoals de cellen van het hart.

De combinatie van bepaalde vormen van chemotherapie die vaak gebruikt worden bij de behandeling van borstkanker (adriamycine, mitoxantrone, daunorubicine en idarubicine) zijn toxisch voor het hart. Op termijn kan dit leiden tot hartfalen. We noemen dit ‘chemotherapie geïnduceerd hartfalen’. Deze nadelige effecten van de behandeling treden zowel tijdens maar ook pas vele jaren na de chemotherapie op. Het mechanisme dat aan de basis ligt van chemotherapie geïnduceerd hartfalen werd tot nog toe niet doorgrond.

Samen staan we sterker: cardiologie en oncologie

De cardiologen van het Hartcentrum OLV Aalst focussen zich op de begeleiding van patiënten die met borstkanker geconfronteerd worden. In nauwe samenwerking met hun collega’s van de borstkliniek rollen ze multidisciplinaire zorgpaden uit om deze patiënten ook op cardiologisch vlak beter te begeleiden. Niet alleen in België maar ook daarbuiten is de cardio-oncologische zorg voor patiënten die chemotherapie krijgen ondermaats en voor verbetering vatbaar. De richtlijnen voor de cardiovasculaire follow-up van deze kankerpatiënten zijn op dit moment nog niet evidence-based, maar vooral gebaseerd op consensus. De nazorg voor kankerpatiënten kan en moet beter.


Met deze joint-venture tussen cardiologen en oncologen streven we een betere opvang en begeleiding van patiënten met borstkanker na.

Op zoek naar de juiste biomarker

Hart voor Research Aalst zal niet alleen zorgtrajecten ontwikkelen, maar ook wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van chemotherapie geïnduceerd hartfalen ondersteunen.

We zullen de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de toxiciteit van het hart opsporen. Bovendien ontwikkelen we biomarkers die cardiale toxiciteit vroegtijdig kunnen detecteren en die zelfs vooraf kunnen voorspellen wie hier gevoelig aan zal zijn. Die biomarkers bestaan nog niet, dus basisonderzoek is absoluut noodzakelijk.


Uiteindelijk kan dit onderzoek leiden tot alternatieve kankertherapieën die minder toxisch zijn voor het hart. Bij kankerpatiënten kan dan in functie van de biomarker tijdens een kuur beslist worden om de dosis aan te passen, zodat de schade aan het hart beperkt blijft of zelfs voorkomen wordt.

Sneeuwbaleffect

Hart voor Research zal de resultaten van dit onderzoek verspreiden via wetenschappelijke publicaties en ze ter beschikking stellen van andere cardiologische en oncologische centra. Deze unieke aanpak zal ervoor zorgen dat vrouwen die via chemotherapie genezen van borstkanker wereldwijd de juiste zorg krijgen. Zo blijft hun kans op het ontwikkelen van hartproblemen beperkt.

 

Hart voor Research Aalst is voor haar wetenschappelijk onderzoek aangewezen op steun van individuen of bedrijven. Alleen met uw steun kan dit project verder uitgevoerd worden. Wenst u het project Hart-en-Vrouw te ondersteunen? Klik dan hier.
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact op met Maggy Kuppens via maggy.kuppens@olvz-aalst.be of 053 72 44 39.