Hart voor Research

Ik doe een gift

Zonder middelen kan ons onderzoek niet uitgevoerd worden. Met uw steun kunnen wij hartpatiënten beter helpen.

3 goede redenen om Hart voor Research Aalst te ondersteunen:

  1. Bijna één op twee Belgen sterft aan hart- en vaatziekten. Dit is dan ook de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. Iedereen krijgt jammer genoeg vroeg of laat in zijn omgeving te maken met hart- en vaatziekten. Dankzij uw steun aan ons onderzoek kunnen we hartpatiënten in de toekomst nog beter helpen.

  2. Onze artsen voeren klinisch onderzoek en delen via wetenschappelijke publicaties hun kennis. Ook via de opleiding die we hier verzorgen voor cardiologen uit de hele wereld, delen we kennis en geven we kennis door. Indien u een gift doet, werkt u dus actief mee aan de wereldwijde verspreiding van kennis rond hart- en vaatziekten.

  3. Onze cardiologen staan zelf in voor de dagdagelijkse zorg van hun patiënten, en dragen hen dan ook in hun hart. Daarom zoeken ze naar baanbrekende innovatieve technieken om de levenskwaliteit van hun patiënten zo hoog mogelijk te houden. Met uw gift bieden we hartpatiënten de best mogelijke innovatieve zorg.

Getuigenis

Kort na mijn zesenveertigste verjaardag maakte ik een tweedaagse trip naar Engeland. De tweede dag was de hel: ik kon geen trap meer op, voelde me op, had het heel warm,... Terug thuis leek alles weer in orde, maar enkele dagen later...
Lees meer
Vrouwen die een hartje maken met de handen

Schenken via overschrijving

Ook via bankoverschrijving kan u een gift overmaken naar rekeningnummer 

BE72 2930 0274 1216

van de vzw Cardiovascular Research Center Aalst, met vermelding “gift via website”. Neem gerust contact op met Maggy Kuppens indien u vragen heeft rond schenken aan Hart voor Research Aalst: maggy.kuppens@olvz-aalst.be of 053 72 44 39