Consultatie

Waarom wij geen universiteit zijn

Het Hartcentrum OLV Aalst is de plaats waar de unieke voordelen van een niet-universitaire setting gecombineerd worden met universitaire doelstellingen. Dit resulteert in een stimulerende omgeving, waar niet alleen veel patiëntenzorg is, maar ook onderwijs en onderzoek.

De wendbaarheid van de meeste grote universiteiten is beperkt en traag, met veel lagen van beslissingsniveaus die doorlopen worden eer een nieuwe technologie gebruikt kan worden. Het Hartcentrum OLV Aalst speelt erg kort op de bal en is heel flexibel. Dankzij onze activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, kunnen we in het hartcentrum vaak als eerste gebruik maken van innovatieve therapieën en dit in de dagdagelijkse praktijk. Dat voorrecht wenden we optimaal in het belang van onze patiënten aan.

In een universitair ziekenhuis heeft de patiënt daarenboven vaak de perceptie dat hij/zij een nummer is. In ons hartcentrum is de aanpak heel persoonlijk. Onze cardiologen kennen hun patiënten en volgen hen zelf persoonlijk op.

We hebben in het Hartcentrum OLV Aalst even veel ambitie als een universitair centrum en generen minstens dezelfde output. Wij bieden onze patiënten de meest geavanceerde, efficiënte en vooruitstrevende technieken aan, zonder de nadelen van een universiteit. We zijn in België het enige hartcentrum dat dit presteert in een privé-setting.