Disclaimer

Deze disclaimer en het privacy statement zijn van toepassing op de website www.hartvoorresearchaalst.be.
Hart voor Research Aalst is een initiatief van de vzw Cardiovascular Research Center Aalst met ondernemingsnummer: 0470 425 452. Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Hart voor Research-website
De vzw Cardiovascular Research Center Aalst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van Hart voor Research Aalst. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Emolife Belgium cvba met ondernemingsnummer 0818.320.902 (de organisatie die de website onderhoudt) veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright
Hart voor Research Aalst is een handelsmerk van de vzw Cardiovascular Research Center Aalst. Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij de vzw Cardiovascular Research Center Aalst. De vzw Cardiovascular Research Center Aalst behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden
Hart voor Research Aalst kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Hart voor Research Aalst behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Privacy Statement
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via maggy.kuppens@olvz-aalst.be

Persoonsgegevens die Hart voor Research Aalst verwerkt
We verwerken alleen je persoonsgegevens in 2 gevallen. Ten eerste indien je een gift schenkt, en daarvoor een fiscaal attest wenst te bekomen. Ten tweede indien je informatie hebt aangevraagd en aangeeft dat je wenst uitgenodigd te worden voor een evenement dat door ons wordt georganiseerd.

De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de 2 boven vermelde situaties: voor- en familienaam, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hart voor Research Aalst neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes).

Hoe lang Hart voor Research Aalst persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met maggy.kuppens@olvz-aalst.be.

Auteursrecht
De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op onze site zijn onderworpen aan auteursrechten en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hart voor Research Aalst. Hart voor Research Aalst behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op haar naam en logo. Derden mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hart voor Research Aalst geen gebruik maken van deze naam en dit logo. Je kan hiervoor contact opnemen met maggy.kuppens@olvz-aalst.be.

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen jouw persoonsgegevens niet.

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die in Google Analytics verzameld worden, worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haart voor Research Aalst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maggy.kuppens@olvz-aalst.be.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies vergemakkelijken het bezoek van de website en helpen om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik te volgen. De website www.hartvoorresearchaalst.be maakt gebruik van de volgende cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

Google Analytics: om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en continu op de hoogte te zijn van jouw informatiebehoeften, verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Google Analytics.

Javascript-herkenning: deze website maakt uitgebreid gebruik van Javascript. Aan de hand van een cookie controleren we of Javascript bij jou ingeschakeld is.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 2.0 – 18 juni 2018]