Beroerde Music for Life ook uw hart voor research?

De Warmste Week was weer een groot succes, met schitterende acties voor goede doelen. Dit jaar engageerden niet minder dan zes organisaties zich voor Hart voor Research Aalst. We stellen ze u graag voor:

Stuk voor stuk waardevolle initiatieven van mensen die het belang inzien van ons wetenschappelijk werk. Wij danken hen hartelijk voor hun inzet!

Toont u ook uw warme hart voor onze vzw? Dat kan door een gift te doen op rekening BE72 2930 0274 1216 van Hart voor Research Aalst met vermelding "Warmste Week Gift". U helpt er alle hartpatiënten mee vooruit.  

Hartelijk dank!